Metrijske karakteristike upitnika fonološke svjesnosti kod predškolske djece

Glavni problem ovog istraživanja je konstruirati i utvrditi metrijske karakteristike pilot-verzije upitnika za procjenu fonološke svjesnosti. Utvrđene su metrijske karakteristike upitnika te ispitana njegova povezanost s drugim mjernim instrumentima, koji upućuju na djetetovu spremnost za polazak u školu. Ispitan je uzorak sve predškolske djece koja su bila školski obveznici u idućoj školskoj godini (72), iz odgojnih skupina Dječjeg vrtića “Trnoružica” u Zagrebu, primjenom Upitnika fonološke svjesnosti (UFS), Santa Barbara zdravi start upitnik za odgojitelje (SBZSZO), Ravenovim progresivnim matricama u boji te Grafičkim testom perceptivne organizacije (Bender-Santucci). Upitnik je pokazao dobre metrijske karakteristike, u prvom redu pouzdanost. Jednofaktorska solucija u tumačenju konstruktne valjanosti reflektira mogućnost da upitnik uistinu mjeri jedinstvenu karakteristiku – fonološku svjesnost djece. Rezultati u upitniku značajno su i pozitivno povezani s drugim mjernim instrumentima koji služe procjeni pripremljenosti za školu. No buduća su istraživanja nužna.

Ključne riječi: DIJETE, PREDŠKOLSKO; ARTIKULACIJSKI POREMEĆAJI; SVJESNOST; PROFESIONALNA KOMPETENCIJA; EDUKACIJA
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 54, No 3, srpanj - rujan 2010
Autori: M. Pavić, J. Sindik
Referenca rada:
DOI:

Opširnije