Utjecaj pušenja roditelja na rast i masu djece pri porođaju i u dobi od 6 godina

Cilj rada bio je istražiti utjecaj pušenja roditelja i broja prosječno popušenih cigareta tijekom jednog dana na porođajnu masu i duljinu te tjelesnu masu i visinu 6-godišnjaka. Istraživanje je provedeno retrospektivnom studijom podataka iz zdravstvenih kartona 1003-je šestogodišnje djece, dobivenih sistematskim pregledima pri upisu u osnovnu školu od školske godine 1998./99. do 2001./02. u četvrti Maksimir u gradu Zagrebu. Mala porođajna masa, porođajna duljina, masa i visina 6 – godišnjaka definirane su kao vrijednosti manje od 25 centila prema raspodjeli pojedinca u skupini. Porođajna masa bila je značajno manja za 168 g u djece majki pušačica i za 169 g manja u djece s oba roditelja pušača u usporedbi s djecom roditelja nepušača, a porođajna duljina manja za 0,51 cm odnosno 0,71 cm. Visina 6 – godišnjaka bila je manja za 0,82 cm u djece oca pušača i 0,93 cm u djece oba roditelja pušača u usporedbi s djecom roditelja nepušača. Pušenje roditelja u skupini s 10 – 19 i ≥20 popušenih cigareta na dan imalo je za posljedicu manje prosječne porođajne mase za 135 g i 117 g, manje porođajne duljine za 0,32 cm i 0,54 cm, manje visine 6-godišnjaka za 1,31 cm i 0,44 cm i manje mase 0,51 kg u skupini pušača s 10-19 cigareta na dan. Međutim, 6-godišnja djeca skupine roditelja koji su pušili ≥20 cigareta na dan imalo je veću tjelesnu masu u usporedbi s djecom roditelja nepušača. Pušačke navike i ovisnost roditelja o deset i više cigareta na dan rezultirali su manjom porođajnom masom, duljinom i visinom 6-godišnjaka, ali ne i smanjenjem tjelesne mase ako su pripadali skupini roditelja sa 20 i više popušenih cigareta na dan. Na ishod porođajne mase i duljine značajniji je bio utjecaj majke pušačice, a na tjelesnu visinu 6-godišnjaka oca pušača u obitelji.

Ključne riječi: RODITELJI; PUŠENJE; PASIVNO PUŠENJE; DIJETE; NOVOROĐENČE, NISKA POROĐAJNA MASA; HRVATSKA
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 54, No 3, srpanj - rujan 2010
Autori: T. Čavlek, M. Čavlek, J. Božikov, B. Sturz, K. Gršić
Referenca rada:
DOI:

Opširnije