Ispitivanje kvalitete života djece s upalnim bolestima crijeva

Kvaliteta života ovisna o zdravlju (engl. Health related quality of life, HRQOL) mjerni je instrument koji opisuje kako bolest i modaliteti liječenja utječu na cjelokupno zdravlje oboljelog, ispitivanjem subjektivnog doživljaja zdravstvenog statusa putem upitnika. Značajan porast učestalosti upalnih bolesti crijeva (engl. Inflammatory bowel diseases, IBD), kronični tijek sa čestim egzarcerbacijama, ograničavajući simptomi, trajna primjena lijekova i česte komplikacije čine ovu skupinu bolesti važnom u pogledu kakvoće života, osobito u djece. IMPACT upitnik je jedini specifični, pouzdani i valjani HRQOL instrument za djecu i adolescente koji boluju od IBD-a. Pokazao se kao učinkovita mjera ishoda i vrijedno sredstvo procjene negativnih učinaka IBD-a na dječjoj populaciji. U Hrvatskoj nema objavljenih studija koje su ispitivale kakvoću života djece s IBD-om. IMPACT upitnik nije lingvistički ni psihometrijski pravovaljan za primjenu na hrvatskom jezičnom području. Stoga je nužna njegova međukulturoločka adaptacija, kako bi se mogao primjenjivati u djece oboljele od IBD-a liječene u Hrvatskoj.

Ključne riječi: KVALITETA ŽIVOTA; UPITNICI; DJECA; ADOLESCENTI; UPALNA BOLEST CRIJEVA; KRONIČNA BOLEST
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 54, No 2, travanj - lipanj 2010
Autori: S. Abdović, S. Kolaček
Referenca rada:
DOI:

Opširnije