Indikacije za transplantaciju krvotvornih matičnih stanica u djece sa solidnim tumorima

Autologna transplantacija krvotvornih matičnih stanica (auto-TKMS) primjenjuje se za liječenje zloćudnih bolesti djece, posebice solidnih tumora. Auto-TKMS uključuje primjenu kemoterapije visokim dozama, nakon čega se bolesniku reinfundiraju vlastite prije toga zamrznute krvotvorne matične stanice koštane srži ili periferne krvi, uz primjenu hematopoetskih faktora rasta. Glavne indikacije za auto-TKMS u djece su prognostičko nepovoljni solidni tumori, uključujući rezistentne tumore ili relaps, nalaz metastaza pri dijagnozi, nepotpunu kiruršku resekciju, kao i nepovoljne histološke i biološke značajke tumora. Dok je uloga auto-TKMS-a dobro etablirana u liječenju metastatskog (diseminiranog) neuroblastoma u djece u dobi iznad 1 godine, korist od auto-TKMS-a u drugih solidnih tumora treba se tek utvrditi u kontroliranim kliničkim studijama.

Opširnije