Citomorfologija - brza i pouzdana dijagnostička metoda u djece s malignim bolestima (naša iskustva)

Maligne bolesti su jedan od najtežih problema suvremene medicine. Česti su uzrok smrtnosti u djece do 14 godina života, te su na drugome mjestu iza nesretnih slučajeva. Maligne bolesti u djece čine hemoblastoze (leukemije i limfomi) i solidni tumori u približno podjednakom omjeru 50:50 %. Postoje brojne razlike između malignih bolesti u djece i onih u odraslih. Danas su pojedini tipovi malignih bolesti u djece (leukemije i solidni tumori) izlječivi, pa je iznimno važno malignu bolest rano prepoznati, dijagnosticirati i klasificirati, što je preduvjet odabira učinkovitih terapijskih protokola, a time i uspjeha terapije. Citologija se temelji na pretpostavci da svaki patološki proces pa tako i tumorski ima svoje karakteristične stanice pa se mišljenje, a često i dijagnoza, donosi proučavanjem izgleda pojedinačnih stanica u nakupinama te međusobnog odnosa pojedinih staničnih elemenata pregledom cijelog razmaza. Citodijagnostika je metoda pomoću koje se nastoji doći do dijagnoze proučavanjem morfologije pojedinih stanica u obojenim razmazima. Citodijagnostika ima velike prednosti u ranom otkrivanju i postavljanju dijagnoze, bilo hemoblastoza bilo solidnih tumora u djece. Razmazi dobiveni jednom od citodijagnostičkih metoda mogu se upotrijebiti u analizi novih tehničkih mogućnosti u području molekularne dijagnostike.

U razdoblju od 1974. – 2008. godine u Klinici za dječje bolesti Zagreb postavljena je dijagnoza maligne bolesti u 1428-ero djece. Njih 480-ero su imali leukemiju, a 948-ero solidne maligne tumore. Jednom od citomorfoloških metoda moguće je postaviti dijagnozu maligne bolesti u djece. Ova je metoda brza, jednostavna, relativno neopasna i bezbolna i moguće ju je primijeniti u većini laboratorija. Uspotrebom ove metode moguće je pratiti dinamiku tumorskog procesa, uspjeh terapijskih protokola, rano otkriti recidiv tumora ili udaljene metastaze. Korelacija s patohistološkom dijagnozom je visoka.

Opširnije