Imaging metode u dijagnostici solidnih tumora dječje dobi

Obzirom na specifičnosti anatomije, fiziologije i patologije dječje dobi, dijagnostička medicinska tehnologija kao i slikovne dijagnostičke metode vrlo se često znatno razlikuju u dječjoj dobi u usporedbi s onom odraslom. Pri tome osobitu pažnju zahtijevaju onkološki pacijenti dječje dobi. Izraziti razvoj slikovnih dijagnostičkih metoda u posljednja dva desetljeća revolucionarno je unaprijedio dijagnostiku onkoloških bolesnika, što je obzirom na bržu, precizniju i pouzdaniju slikovnu dijagnostiku značajno pridonijelo uspješnijem liječenju ovih bolesti.

Razvoj dijagnostičkih slikovnih pretraga, u prvom redu ultrazvuka, CT, MRI, PET/CT) unaprijedio je dijagnostiku solidnih tumora dječje dobi, što je pridonijelo uspješnijoj terapiji i značajno boljoj prognozi nekih vrsta solidnih tumorskih procesa. Svaka od ovih dijagnostičkih modaliteta ima svoje mjesto u algoritmu dijagnostičkih slikovnih metoda, i to pri donošenju dijagnoze, lokalizaciji, procjeni proširenosti (“staging”) te karakterizaciji tumorskog procesa. Dijagnostičke slikovne metote također su od izuzetne važnosti pri procjeni učinaka terapije tijekom i nakon liječenja. U algoritmu slikovnih dijagnostičkih metoda, a obzirom na svoje prednosti u odnosu na druge metode, ultrazvuk je u pravilu prva imaging metoda pri kliničkoj sumnji na solidni abdominalni tumor u dječjoj dobi. On nam daje podatke o ishodištu tumora, veličini, strukturi, odnosu s okolnim mekotkivnim strukturama i velikim krvnim žilama, tumorskoj vaskularizaciji. Također nam pruža izuzetno važne podatke u smislu diferencijalne dijagnoze te usmjerava daljnju dijagnostičku obradu. Ultrazvuk je vrlo pogodna metoda i za praćenje učinaka predoperativne kemoterapije, postoperativno praćenje kao i za ciljanu citopunkciju i biopsiju tumorske tvorbe. U daljnjem algoritmu slikovnih metoda slijedi kompjuterizirana tomografija ili magnetska rezonancija. Ove nam metode služi pri definitivnoj procjeni proširenosti („staging”) te karakterizaciji tumorskog procesa. Isto tako, ove su nam dijagnostičke metode od izuzetne važnosti pri preoparativnoj procjeni resektabilnosti odnosno operabilnosti tumorskog procesa. I u području dječje onkologije sve se šire koristi i PET/CT tehnologija. Spojeni u jedan uređaj PET („pozitron emission tomography“) i CT („computer tomography“), daju uz prikaz morfoloških obilježja i mogućnost evaluacije funkcije organa odnosno tkiva na nivou molekula i stanica. Skeniranje se provodi nakon što pacijent intravenozno primi izotope, i to je najčešće glukozu povezanu s FDG-om („positive electron emitting isotope“). PET detektira svaki prekomjerni stanični metabolizam; maligne stanice karcinoma pokazuju visoki metabolizam glukoze, dok normalne stanice ili stanice niže aktivnosti koriste puno manje glukoze. U onkologiji se ovim postupkom može rano otkriti karcinom, odrediti precizna lokalizacija i proširenost, dijagnosticirati metastaze i klasificirati stupanj proširenosti. Također, može se razlučiti radi li se malignom ili benignom tumoru, evaluirati malignost te analizirati učinke terapije i odrediti aktivnost malignog procesa.
Svaka od ovih dijagnostičkih slikovnih metoda ima svoje specifične indikacije, ali i ograničenja, te ih treba primjenjivati kao komplementarne metode koje nadopunjuju jedna drugu. Za pravilnu interpretaciju neophodan je timski pristup dječjeg radiologa, onkologa i kirurga.

Opširnije