Kasne posljedice liječenja malignih tumora u djetinjstvu

Analizirali smo učestalost, prirodu i težinu kasnih posljedica liječenja malignih tumora u djetinjstvu kod svih bivših bolesnika u Sloveniji. Oko 50% zasad nema primjetnih oštećenja ni kasnih kompikacija, ali se očekuje da će se one kod daljnjeg praćenja još pojavljivati. Prikazana je klasifikacija kasnih posljedica komplikacija, nužno subjektivna.

Ključne riječi: TUMORI – liječenje, komplikacije; REGISTRI – statistika i brojčani podaci; PROTUTUMORSKI LIJEKOVI – štetno djelovanje; RADIOTERAPIJA
– štetno djelovanje; SLOVENIJA – epidemiologija
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 53, No 4, listopad - prosinac 2009
Autori: B. Jereb
Referenca rada:
DOI:

Opširnije