Potporni psihoterapijski postupci u pedijatrijskoj hemato-onkologiji

Napredak u liječenju djece koja boluju od malignih bolesti vodi do potrebe za radom na kakvoći života oboljele djece i njihovih obitelji. Budući da dječje maligne bolesti sve više postaju kronične, cilj terapije nije samo izlječenje i produljenje života već i olakšavanje psihološke prilagodbe. Psiholog je prisutan tijekom cijelog psihoonkološkog kontinuuma – od prevencije i predkliničke slike bolesti (genetički rizik ili pozitivni tumorski markeri) preko dijagnoze, kurativne terapije i izlječenja, do palijativne skrbi i smrti. Zadaća je psihologa da kao dio medicinskog tima na onkološkom i hematološkom odjelu pomaže u prilagodbi djece i njihovih obitelji psihološkom procjenom, savjetovanjem i terapijom, a isto tako psiho-edukacijom medicinskog osoblja te istraživanjem i radom na razvoju dječjih psihoonkoloških centara. Pedijatrijskom psihoonkologijom može se baviti klinički psiholog bihevioralnokognitivne orijentacije (budući da je ona metoda izbora za poremećaje dječje dobi), uz koju ima dodatnu edukaciju iz terapije umjetnošću, igrom ili glazbom. Poseban naglasak je na specifičnim znanjima iz neuropsihologijske procjene i (psiho) terapije, tj. rehabilitacije kognitivnih funkcija.

Ključne riječi: PSIHOONKOLOGIJA, PSIHOONKOLOŠKI KONTINUUM, PSIHOLOŠKE INTERVENCIJE - prilagodba, ovladavanje boli, psihoterapija aolescenata, kognitivno funkcioniranje, dugoročno izliječenje, ULOGA KLINIČKOG PSIHOLOGA
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 53, No 4, listopad - prosinac 2009
Autori: M. Benko
Referenca rada:
DOI:

Opširnije