Analgezija i palijativna skrb – integracija u kliničku praksu

Palijativna skrb prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) aktivna je potpuna briga za bolesnike kojima bolest više ne reagira na postupak liječenja. Cilj palijativnog liječenja je postizanje najbolje kakvoće života terminalno bolesnih i njihovih obitelji. Sastavnica palijativne skrbi je kontrola simptoma, u prvom redu boli, ali i ostalih poput gastrointestinalnih, respiratornih, neuroloških simptoma te njege kože i sluznice. U palijativnu skrb integriran je holistički pristup djetetu i obitelji, te je za kakvoću života terminalno bolesnog djeteta važna i psihološka, socijalna i duhovna pomoć.

Ključne riječi: ANALGEZIJA – terapija; ANALGEZIJA, OPIOIDI; PALIJATIVNA SKRB
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 53, No 4, listopad - prosinac 2009
Autori: D. Butković
Referenca rada:
DOI:

Opširnije