Terapijski postupci u djece s komplikacijama liječenja malignih bolesti i višestrukim zatajenjem organa

Velik broj djece oboljele od malignih bolesti zahtijeva liječenje u jedinici intenzivnog liječenja (JIL-u) zbog komplikacija onkološkog liječenja. Komplikacije kao što su infekcije, respiracijska, kardiovaskularna i bubrežna insuficijencija mogu zahtijevati dugotrajno i skupo liječenje. Broj disfunkcija organa je najbolji prognostički pokazatelj preživljenja.

Ključne riječi: VIŠESTRUKO ZATAJENJE ORGANA – komplikacije, mortalitet, terapija; TUMORI – mortalitet, patologija; DIJETE, HOSPITALIZIRANO
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 53, No 4, listopad - prosinac 2009
Autori: I. Škarić
Referenca rada:
DOI:

Opširnije