Novosti u liječenju malignih limfoma

Maligne bolesti su jedan od vodećih uzroka smrti djece u Europi i Americi. Desetak posljednjih godina učinjen je bitan napredak, kako u dijagnostici tako i njihovom liječenju, osobito u liječenju malignih limfoma. Uvođenjem novih metoda liječenja (nove kombinacije citostatika, zračenja, kirurškog zahvata, monoklonskih antitijela te transplantacije koštane srži) i u ovih bolesnika danas je moguće postići visoki postotak dugotrajnih remisija i izlječenja.

Ključne riječi: HODGKINOVA BOLEST – dijagnoza, farmakoterapija, radioterapija; NE-HODGKINOV LIMFOM - dijagnoza, farmakoterapija, radioterapija; PROTUTUMORSKI KOMBINIRANI KEMOTERAPIJSKI PROTOKOLI – terapijska upotreba
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 53, No 4, listopad - prosinac 2009
Autori: J. Konja, M. Aničić, I. Petković, M. Nakić, R. Lasan
Referenca rada:
DOI:

Opširnije