Značenje potporne terapije u rastu i razvoju djece liječene od malignih tumora

U posljednjih nekoliko desetljeća značajno se povećalo preživljenje djece oboljele od raka, zahvaljujući neprekidnim poboljšanjima protokola liječenja. Procjenjuje se da od raka u djetinjstvu oboli 1 od 600-ero djece, te da je 1 od 450-ero adolescenata ili mladih odraslih preživjeli bolesnik liječen od raka u djetinjstvu. U radu su iznesene najznačajnije moguće neželjene pojave u dječjoj i odrasloj dobi nakon primjene agresivne onkološke terapije. Primjena zračenja i kemoterapije u ranoj dobi može uzrokovati ireverzibilne štetne posljedice u djeteta. Pregledno su navedene najvažnije nuspojave pri primjeni radioterapije i kemoterapije koje su vezane za rast i razvoj bolesnika s malignim tumorom. Iznesena su vlastita iskustva u praćenju imunološkog, endokrinološkog, neuropsihološkog sustava, te generativne sposobnosti u djece liječene od maligne bolesti. Značajne promjene u prirastu tjelesne mase, linearnog rasta u visinu i imunološkom sustavu registrirane su u bolesnika sa zloćudnom bolešću već u prvih nekoliko mjeseci od početka terapije. Nakon provedenog liječenja u nekih bolesnika nastaju poremećaji u funkcioniranju hipotalamo-hipofizne zajednice, štitnjače, pa tako i rasta i generativne sposobnosti. Adekvatna potporna terapija tijekom liječenja i egzaktna supstitucijska nadoknada kod manifestnih poremećaja omogućuju izliječenoj djeci s malignom bolešću zadovoljavajući daljnji rast i razvoj, posebno u pacijenata sa zloćudnim tumorom mozga.

Ključne riječi: TUMORI – farmakoterapija, radioterapija, patofiziologija; RADIOTERAPIJA– štetno djelovanje; PROTUTUMORSKI KOMBINIRANI KEMOTERAPIJSKI PROTOKOLI – štetno djelovanje; RAST; DJEČJI RAZVOJ
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 53, No 4, listopad - prosinac 2009
Autori: T. F. Hajnžić
Referenca rada:
DOI:

Opširnije