Komplikacije i potporni postupci kod transplantacije matičnih stanica hematopoeze

Mijeloablativna kemoterapija potpomognuta transplantacijom hematopoetskih matičnih stanica standardni su način liječenja djece s hematološkim malignim bolestima i solidnim tumorima. Komplikacije kao posljedica transplantacije mogu se podijeliti na rane i kasne. Rane komplikacije su: mukozitis, akutni graft versus host disease (GVHD), hemoragični cistitis, veno-okluzivna bolest, transplantacijom povezano plućno oštećenje (TRALI) te infekcije. Kasne komplikacije su: kronični GVHD, očne, endokrinološke, plućne, mišićno-skeletne, neurokognitivne, neuropsihološke i imunološke komlikacije. Infektivne komplikacije su i dalje jedan od najozbiljnijih dijagnostičkih i terapijskih problema, kao i najveći uzrok morbiditeta i mortaliteta koji slijedi nakon transplantacije. Pravilne mjere za neutropenične bolesnike nakon mijeloablativne kemoterapije uključuju profilaksu, kao i hitnu terapiju bakterijskih, virusnih i gljivičnih infekcija, što je praćeno boljom prognozom i preživljenjem. Cirkulatorne, plućne, gastrointestinalne, jetrene i bubrežne komplikacije su dodatno ugrožavajući čimbenici koji zahtijevaju intenzivnu potpornu terapiju. Poboljšanje rezultata liječenja djece transplantacijom hematopoetskih matičnih stanica (HSCT) ovisno je o uspješnosti preventivnih mjera i liječenju komplikacija. Iako je HSCT povezan s mnogim problemima, on znači važan napredak u liječenju različitih teških dječjih bolesti. Budući da postaje indiciran za liječenje sve većeg broja bolesti, sve više se povećava broj pacijenata koji zahtijeva intenzivno potporno liječenje.

Ključne riječi: TRANSPLANTACIJA KRVOTVORNIH MATIČNIH STANICA – štetno djelovanje;
TRANSPLANTACIJSKO KONDICIONIRANJE – metode, štetno djelovanje; POSTOPERATIVNE KOMPLIKACIJE – patologija, prevencija, liječenje
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 53, No 4, listopad - prosinac 2009
Autori: G. Jakovljević, J. Stepan, A. Bonevski, M. Rimac, M. Nakić
Referenca rada:
DOI:

Opširnije