Konformalna radioterapija (3-dcrt)

U radu su prikazana osnovna načela i postupci važni za provođenje konformalne radioterapije. Radi se o specifičnoj radioterapijskoj metodi koja se sastoji od dva sistema: jedan čine CT-simulator i računalo, a drugi služi za samo provođenje radioterapije. Razvoj kompjuterske tehnologije omogućuje veću preciznost primjene zračenja, trodimenzionalni uvid kao i mogućnost primjene puno većih ukupnih doza na tumorsko sijelo od konvencionalne terapije. Istodobno, manji je rizik od razvoja komplikacija vezanih uz toksično djelovanje na okolno zdravo tkivo. Iako je za pripremu bolesnika i primjenu konformalne radioterapije potrebno više vremena nego kod konvencionalne terapije, zbog već navedenih prednosti, konformalna radioterapija je metoda izbora u suvremenoj radioterapiji.

Ključne riječi: TUMORI – radioterapija; RADIOTERAPIJA – metode; RADIOTERAPIJSKE DOZE
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 53, No 4, listopad - prosinac 2009
Autori: V. Deponte
Referenca rada:
DOI:

Opširnije