Operativni zahvati važni u potpornoj terapiji djece sa solidnim malignim tumorima

Cilj je prikazati ulogu dječjeg kirurga u potpornom liječenju solidnih malignih tumora u djece, kao važnog člana multidisciplinskog tima koji se bavi onkološkom patologijom. Dječji kirurg sudjeluje praktički u cijelom procesu dijagnostike i liječenja. Pojednostavljeno se intervencije mogu podijeliti na hitne, potporne i palijativne. Hitnim intervencijama pripadaju, primjerice, zaustavljanje krvarenja kod velikih tumora s tendencijom krvarenja, torakocenteza kod pleuralnih izljeva, hematotoraksa ili pneumotoraksa. U potporne se zahvate ubrajaju i uzimanje biopsije, ugradnja Port-a-cath® (Port) ili Broviac katetera radi lakšeg ordiniranja kemoterapije, izvedba gastrostome radi hranjenja, dekompresijske pijelostome i slično. Palijativni se zahvati obavljaju kod djece s terminalnom bolešću, koja nemaju mogućnost ozdravljenja, no samim zahvatom se postiže bolja kakvoća života. S obzirom na navedeno, dječji kirurg je značajan zbog toga što mora biti aktivni član tima te tako u tijeku sa suvremenim modalitetima liječenja i zahvatima koji pripadaju njegovom području.

Ključne riječi: OPERATIVNI ZAHVATI; TUMORI
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 53, No 4, listopad - prosinac 2009
Autori: F. Štampalija, B. Župančić
Referenca rada:
DOI:

Opširnije