Specifičnosti terapije solidnih malignih tumora dječje dobi - liječenje tumorske bolesti uz primjerenu potpornu terapiju

U radu su iznesene osnovne postavke liječenja solidnih malignih tumora dječje dobi: intenzitet terapije je definiran rizičnošću bolesti, a terapija se provodi uz primjerenu potpornu terapiju.

Ključne riječi: TUMORI; TERAPIJA
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 53, No 4, listopad - prosinac 2009
Autori: J. Stepan, G. Jakovljević, A. Bonevski, M. Rimac, M. Nakić, M. Ćepulić
Referenca rada:
DOI:

Opširnije