Važnost biokemijskih nalaza u potpornoj terapiji

U laboratorijskoj su medicini smislena, točna i precizna rutinska mjerenja bitna za dijagnozu, procjenu rizika, liječenje i praćenje bolesnika. Značajan napredak analitičkih tehnika, laboratorijskih uređaja, informacijskih tehnologija, automatizacije i organizacije omogućio je postizanje visokog stupnja analitičke kakvoće. Laboratorijski nalazi su bitni, gledajući laboratorijsku dijagnostiku kao medicinsku disciplinu i kao potporu odjelnim liječnicima pri donošenju odluka.

Ključne riječi: TUMORI – dijagnoza; LABORATORIJSKE PRETRAGE I PROCEDURE – metode
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 53, No 4, listopad - prosinac 2009
Autori: I. Linarić, J. Obuljen, V. Žižić, M. Nakić, J. Leniček Krleža, L. Pejnović, A. Grzunov
Referenca rada:
DOI:

Opširnije