Interfazna citogenetika u dijagnostici i praćenju onkoloških bolesnika

Poznato je da su stečeni poremećaji genoma svojstvo tumorskog tkiva. Nalazi specifičnih poremećaja kromosoma i genskih lokusa imaju praktičnu primjenu u onkologiji, jer pridonose preciznom postavljanju dijagnoze, predikciji tijeka bolesti, stratifikaciji bolesnika u rizične skupine, odabiru odgovarajućeg protokola liječenja i praćenju tijeka bolesti. Danas se na raspolaganju nalaze različite metode ispitivanja genoma tumorskih stanica. Posebno je zanimljiva metoda interfazne fluorescentne in situ hibridizacije (FISH).
U ovom radu dan je kratak pregled interfazne FISH metode, upućeno na prednosti u odnosu na citogenetska ispitivanja mitotskih stanica i na metode za molekularnu analizu DNA. Posebna je pozornost posvećena pojedinim tipovima DNA sondi i njihovoj upotrebi za ispitivanje numeričkih poremećaja kromosoma, fuzijskog genskog produkta, poremećaja specifičnih gena te gubitka ili amplifikacije pojedinih genskih lokusa.

Ključne riječi: TUMORI – dijagnoza, genetika; CITOGENETIKA – metode; CITOGENETSKA ANALIZA – metode
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 52, No 4, listopad - prosinac 2008
Autori: I. Petković
Referenca rada:
DOI:

Opširnije