Molekularna genetika i farmakogenetika u onkologiji dječje dobi

Nastanak tumora proces je s više stupnjeva, koji nastaje kao posljedica niza genetskih promjena što normalnu stanicu vode u zloćudnu preobrazbu. Rezultati brojnih istraživanja upućuju na aktivaciju onkogena i/ili inaktivaciju tumor supresorskih gena te gena za popravak DNA kao ključna zbivanja u procesu nastanka primarnog tumora te potom njegovog napredovanja do zloćudnog, invazivnog i metastatskog tumora. Temeljem novih spoznaja proizašlih iz projekta humanog genoma medicina prilagođena pojedincu mogla bi uskoro postati stvarnost. Na kemoterapeutike primijenjene u standardnim dozama određeni broj oboljelih ne odgovori na terapiju, odgovori djelomič no, ili se razviju neželjene nuspojave. Farmakogenetika se bavi nasljednim razlikama u genima čiji su proteinski produkti uključeni u odgovor na terapiju. Podatci dobiveni analizom genoma pojedinca mogli bi omogućiti precizniji odabir terapije, kako bi se postigao što bolji učinak liječenja uz što manje nepoželjnih i toksičnih nuspojava. Kako bi farmakogenetika ušla u svakodnevnu praksu, potrebno je provesti prospektivna farmakogenetska testiranja, kojima bi se ispitala povezanost pojedinih genskih lokusa s odgovorom na terapiju u ispitivanoj populaciji.

Ključne riječi: TUMORI – dijagnoza, genetika; CITOGENETIKA – metode; CITOGENETSKA ANALIZA – metode
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 53, No 4, listopad - prosinac 2009
Autori: S. Kapitanović
Referenca rada:
DOI:

Opširnije