Hiperaktivna djeca - dileme i nesporazumi

Problem djece s ADHD poremećajem između ostalog proizlazi iz neusuglašenih dijagnostičkih stavova, pa zato i često neodgovarajućih terapijskih pristupa.
Autori su analizirali 221 dijete, učenike prvih razreda oba spola, s ciljem utvrđivanja usuglašenosti procjena roditelja i nastavnika.
Dobivene rezultate evaluirali su profesionalci za mentalno zdravlje pomoću DSM-IV kriterija. Rezultati su pokazali da postoji razlika u procjeni zastupljenosti djece s ADHD poremećajem u ispitivanoj skupini.
Razlika u procjeni poremećaja odnosi se na procjene roditelja, nastavnika i profesionalaca za mentalno zdravlje.
Kako tretman djece s ADHD poremećajem zavisi od prepoznavanja poremećaja, a njegova efikasnost od usklađenosti stavova roditelja, nastavnika i profesionalaca za mentalno zdravlje, to dobiveni rezultati primijenjenog pilot istraživanja pokazuju teškoće koje proizlaze iz različitosti u procjeni poremećaja i čimbenika koji utječu na proces procjenjivanja.
Ključne riječi:
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 43, No 1, siječanj - ožujak 1999
Autori: D. Kocijan-Hercigonja, V. Hercigonja, T. Jendričko, A. Jambruč
Referenca rada:
DOI: