Mogućnosti liječenja tikova gama globulinom

Tik je u djece relativno učestala pojava poremećaja pokreta. Uzroci su nejasni, a povezivali su se s različitim psihoemocionalnim i organskim poremećajima. Posljednjih nekoliko godina tikovi se u neke djece, genetski predisponirane, povezuju s autoimunskim poremećajima na razini bazalnih ganglija, a pokrenutih infekcijama uzrokovanih beta streptokokom skupine A. Nakon tih spoznaja tikovi se ubrajaju u skupinu poremećaja pokreta uzrokovanih streptokoknim infekcijama (PANDAS). Na osnovi novih etiološ kih spoznaja došlo se do zaključka da uporaba gama globulina u nekih bolesnika može dovesti do definitivnog izlječenja tika.

Ključne riječi: TIKOVI – terapija lijekovima, genetika, etiologija; GAMA GLOBULINI
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 53, No 3, srpanj - rujan 2009
Autori: E. Stoini, A. Mrdeža
Referenca rada:
DOI:

Opširnije