Kronična demijelinizirajuća polineuropatija u djece – korelacija varijabilnosti kliničke slike i elektromioneurografskih nalaza

Kronična demijelinizirajuća polineuropatija očituje se monofazičnim ili progresivnim tijekom te tijekom praćenim relapsima. Iako patogeneza KDP-a nije razjašnjena, uloga imunološkog sustava je značajna. Kroničnu demijelinizirajuću polienuropatiju obilježuje velika varijabilnost tijeka, odgovora na terapiju te kliničkog ishoda i elektrofizioloških nalaza. Rezistencija na terapiju može biti uzrokovana udruženim oštećenjem aksona tijekom dugog trajanja bolesti. Elektrodijagnostički znakovi izražene demjelinizacije ili oštećenja aksona mogu ostati nepromijenjeni tijekom dugotrajnog praćenja, iako je ishod bolesti u pravilu povoljan. Prikazana su djeca s KDP-om i varijabilnom kliničkom slikom i elektrofiziološkim nalazima u tijeku dugotrajnog praćenja.

Ključne riječi: POLINEUROPATIJE; GUILLAIN-BARRÉ SINDROM; TIJEK LIJEČENJA
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 53, No 3, srpanj - rujan 2009
Autori: N. Barišić
Referenca rada:
DOI:

Opširnije