Udruženost epilepsije i Sandiferovog sindroma u djeteta sa cerebralnom paralizom

Uvod: U cerebralnoj paralizi mogu postojati raznoliki motorički paroksizmi s alteracijom svijesti ili bez nje, epileptički i neepileptički. Sandiferov sindrom je udruženost GER -a i neurološke simptomatologije (spastička torziona distonija/opistotonija i tonički položaj uz alteraciju mentalnog statusa). Cilj: Prikazati značaj dugotrajnog EEG videomonitoriranja (DVEM) u difrenciranju motoričkih paroksizama dvogodišnjeg teško cerebralno oštećenog djeteta. Metode rada: Podatci iz povijesti bolesti. Bolesnik ima hipoksično ishemičko oštećenje mozga, tetraparezu, mentalnu retardaciju, epilepsiju, gastroezofagealnu bolest - GERB, hranjenje nazogastričnom sondom. Uzima valproat, klobazam, risperidon, baclofen esomeprasol magnesium, domperidon . EEG obrada: DVEM 24-satno i dnevno 8-satno. Primijenjena je polisomnografska tehnika snimanja (registriranje cerebralnih i ekstracerebralnih parametara) prema preporučenim kriterijima i standardima snimanja. Rezultati: Interiktalni EEG nalaz: u budnosti dominira beta (oko 15 Hz), niže do srednje voltažnih amplituda uz osnovni theta ritam i žarišna izbijanja.U spavanju difuzno spore aktivnosti, žarišna izbijanja (desno CPTF i CPTO više lijevo), generalizirana izbijanja polišiljaka i šiljak val kompleksa 1,5-2 Hz uz dugotrajnija (15 do 30 sekunda) paroksizmalno generalizirana izbijanja brzih šiljaka (15-20 Hz) bez kliničkih manifestacija. Organizacija spavanja je poremećena. DVEM-om su diferencirane tri skupine motoričkih paroksizmalnih poremećaja: 1) rani tonički refleksni obrasci (u sklopu kliničke slike CP), bez iktalnih EEG promjena, 2) distonički/opistotonički prisilni položaji tijela (tipični za Sandiferov sindrom), bez iktalnih EEG promjena i 3) epileptički napadaji (u sklopu sindroma Lenox- Gastaut), s tipičnim iktalnim EEG-eom .Dokumentiran je međuodnos napadaja (uz hranjenje - neepileptički i uspavljivanje - epileptički). Prilagodbom režima hranjenja i ciklusa budnost /spavanje, uz izostavljanje lijekova koji mogu dovesti do akutne distonije, djetetovo se stanje poboljšalo. Zaključak: DVEM je metoda izbora za diferenciranje motoričkih paroksizama kod teško cerebralno paraliziranog djeteta.

Ključne riječi: EPILEPSIJA – terapija lijekovima, dijagnoza; CEREBRALNA PARALIZA
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 53, No 3, srpanj - rujan 2009
Autori: Lj. Popović Miočinović, N. Barišić, G. Paškov Dugandžija, M. Čikara, K. Bošnjak Nađ
Referenca rada:
DOI:

Opširnije