Epilepsija u djece s tipičnim apsansima i žarišnim elektroencefalografskim promjenama s kliničkim manifestacijama ili bez njih

Istodobna pojava žarišnih elektrokortikalnih izbijanja, s manifestnim parcijalnim napadajima ili bez njih, u bolesnika s epilepsijom s apsansima dječje dobi (EADD) rijetka je, ali moguća. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi učestalost žarišnih elektroencefalografskih promjena s kliničkim manifestacijama ili bez njih u djece s EADD-om te klinički tijek bolesnika s dvovrsnim oblicima epilepsijskih napadaja: jednostavnog apsansa i parcijalnih napadaja.
Bolesnici i metode: U desetogodišnjem razdoblju (1998.-2008.) liječili smo i klinički pratili 66-ero bolesnika (35 djevojčica i 31 dječak), u dobi od 1,8 – 13 godina (srednja dob 6,7 godina) s tipičnim apsansima. Prosječno vrijeme kliničkog praćenja bilo je pet godina. Rezultati: U 11/66 (16,7%) djece s EADD-om nađene su žarišne EEG-promjene identične onima u benignih parcijalnih epilepsija (BPE). Petero od 11-ero bolesnika imalo je i manifestne parcijalne napadaje primjerene Panayiotopoulosovom sindromu (PS) (4-ero djece), odnosno benignoj parcijalnoj epilepsiji s okcipitalnim paroksizmima-Gastatutov tip (1 bolesnik). Dob djece u vrijeme prvih parcijalnih napadaja kretao se od 1,7-11 godina. U troje djece napadaji BPE-a prethodili su, a u dvoje su se javili približno u isto vrijeme, odnosno nakon nastupa apsansa. U svih bolesnika kontrola napadaja apsansa uspostavljena je unutar šest tjedana do 11 mjeseci. Žarišne EEG promjene nestale su u 7/11 bolesnika, u četvero još perzistiraju, ali bez recidiva parcijalnih napadaja.
Zaključak: Povezanost parcijalnih i generaliziranih napadaja u istog bolesnika može biti puka slučajnost, ali se ne može isključiti mogućnost njihove genetske povezanosti, za što su potrebna daljnja istraživanja. Detaljnija analiza kliničkih i elektroencefalografskih značajki, rezultata liječenja te utvrđivanje udaljene prognoze bolesnika s udruženom pojavom žarišnih elektroencefalografskih promjena, s kliničkim manifestnim parcijalnim napadajima ili bez njih, karakterističnih za BPE i generaliziranih promjena karakterističnih za EADD mogli bi dovesti do definiranja posebnog oblika EADD-a.

Ključne riječi: EPILEPSIJA, APSANSI – dijagnoza, genetika; ELEKTROENCEFALOGRAFIJA
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 53, No 3, srpanj - rujan 2009
Autori: Z. Sabol, M. Kovač Šižgorić, F. Sabol
Referenca rada:
DOI:

Opširnije