Isključivanje antiepileptika kod djece sa parcijalnim epileptičkim napadajima

Isključivanje antiepileptične terapije izazov je za liječnika i pacijenta. Brojni parametri imaju ulogu, a na liječniku je da procijeni odnos koristi i eventualne štete uzrokovane ovim činom. Konačnu odluku treba donijeti u suglasnosti s roditeljima i bolesnikom. U studiji smo procijenili ulogu različitih faktora na stupanj vjerojatnosti ponavljanja epileptičkih napadaja nakon isključivanja terapije. Ispitana je skupina djece s parcijalnim epilepsijama. Terapija je isključena u razdoblju 2001.-2007. Studijom je obuhvaćeno 93-je djece razdijeljenih u skupine prema dobi u vrijeme postavljanja dijagnoze i uvođenja antiepileptič ke terapije, tipu napadaja, etiologiji, neurološkom i psihološkom statusu, rezultatima neuroslikovnih metoda, obiteljskoj anamnezi i postojanju febrilnih konvulzija, terapiji, EEG zapisu prije isključivanja terapije, brzini isključivanja terapije. Obavljena je multivarijabilna analiza, binarna logistička regresija. Faktori koji su pokazali statističku vjetojatnost bili su: dob pri postavljanju dijagnoze, trajanje aktivne epilepsije, neurološki i psihološki status, EEG zapis prije isključivanja terapije, dužina razdoblja bez napadaja prije isključivanja terapije i dužina isključivanja terapije.
Pri isključivanju antiepileptičke terapije kod pacijenata s parcijalnim napadajima potrebno je obratiti pozornost na faktore koji utječu na povećan rizik za ponovne pojave epileptičkih napadaja. O ovome treba razgovarati s roditeljima i pacijentom, te pronaći konsenzus. Liječnik i pacijent moraju biti svjesni da je rizik ponovne pojave epileptičkih napadaja visok.

Ključne riječi: ANTIKONVULZIVI – terapija; EPILEPSIJE, PARCIJALNE – dijagnoza, terapija lijekovima, etiologija
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 53, No 3, srpanj - rujan 2009
Autori: S. Zubčević, S. Tanović, F. Ćatibušić, S. Užičanin, E. Gasal-Gvozdenović
Referenca rada:
DOI:

Opširnije