Emocionalno zlostavljanje djece

Emocionalno zlostavljanje, zbog svoje kompleksnosti i poteškoća s definiranjem, još i danas dobiva vrlo malo pozornosti u istraživanjima u odnosu na druge oblike zlostavljanja. Karakteristike vezane za roditelje, neke osobine djeteta i socioekonomski uvjeti čimbenici su rizika za emocionalno zlostavljanje djece. Posljedice za rast i razvoj djece izložene emocionalnom zlostavljanju mogu biti kratkoročne i dugoročne. Educiranost liječnika i drugih stručnih osoba koje rade s djecom o ovoj problematici još uvijek nije zadovoljavajuća. Različiti oblici preventivnih programa razvijeni su u posljednjih nekoliko desetljeća, ali istovremeno se naglašava vrlo važna uloga obitelji i liječnika u prevenciji ovog oblika zlostavljanja.

Ključne riječi: ZLOSTAVLJANJE DJECE – psihologija, prevencija; ODNOSI RODITELJ-DIJETE; ULOGA LIJEČNIKA
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 53, No 2, travanj – lipanj 2009
Autori: K. Sesar, D. Sesar
Referenca rada:
DOI:

Opširnije