Traheotomija u dječjoj dobi

Traheotomija u dječjoj dobi razlikuje se od one u odraslih. Razlike su ne samo u indikacijama već i operativnim tehnikama, postoperativnim komplikacijama i postoperativnoj njezi. Tijekom povijesti mijenjale su se indikacije za traheotomiju. Dok su nekada osnovni razlozi bile infekcije gornjih dišnih puteva (difterija, krup), nakon otkrića antibiotika uglavnom se primjenjuje u svrhu rješavanja opstrukcije gornjih dišnih puteva kao posljedici kongenitalnih malformacija te radi omogućavanja asistiranog disanja i lakše toalete donjih dišnih puteva. Anatomske razlike između djece i odraslih čine traheotomiju u djece težom, osobito ako govorimo o hitnim traheotomijama. Endotrahealna intubacija, a koja u nekim slučajevima prethodi traheotomiji, može u slučaju predugog trajanja dovesti do teških promjena na dišnim putevima stoga je vrijeme kada ćemo se odlučiti za traheotomiju izuzetno važno. Operativne tehnike i dan danas nisu standardizirane pa se koriste razne tehnike (pristupa na traheju i kožu) sa različitim rezultatima. Kada govorimo o dječjoj dobi podrazumijevamo dob od rođenja do 18 godine života. To je vrlo veliki raspon pa se tako pristupi traheotomiji razlikuju i po dobi djeteta. Od najtežih postoperativnih komplikacija izdvajamo stenoze traheje i suprastomalni kolaps prednjeg zida traheje. Problemi koji nastaju nakon zahvata u smislu problema sa gutanjem, govorom i dekanilmanom znatno su ozbiljniji u djece, tako da postoperativni tijek i oporavak mogu biti znatno teži i kompliciraniji. Vrlo je važna priprema i edukacija roditelja kao i edukacija medicinskog osoblja o njezi traheotomiranog djeteta.

Ključne riječi: TRAHEOTOMIJA – metode,instrumenti; TRAHEOSTOMA – instrumenti; ENDODTRAHEALNA INTUBACIJA – instrumenti; TRAHEJA – kirurgija;
OPSTRUKCIJA DIŠNIH PUTOVA – kirurgija; POSLIJEOPERACIJSKE KOMPLIKACIJE
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 53, No 2, travanj – lipanj 2009
Autori: I. Babić, Z. Tolić, J. Jakobović, S. Kušt
Referenca rada:
DOI:

Opširnije