Ishod trudnoće nakon izvantjelesne oplodnje

Tijekom 2004. godine klinička stopa trudnoća po aspiraciji i transferu nakon in vitro fertilizacije (IVF) u Europi bila je 26,6% vs. 30,1%. Pojavnost jednoplodnih trudnoća, dvojaka i trojaka bila je 77,2% vs. 21,7% vs. 1%. Ukupna stopa multiplih porođaja od 22,7% tijekom 2004. god. pala je u usporedbiu s 23,1% u 2003. godini i 24,5% u 2002. Udjel djece rođene nakon IVF-a kretao se od 0,2% do 6,2% u odnosu na svu novorođenu djecu. Trudnoće iz IVF-a su vrlo često povezane s nekoliko opstetričkih i perinatalnih komplikacija. Većina tih komplikacija su povezane s multiplim trudnoćama, no čak se čini da su zahvaćene i jednoplodne trudnoće. Neonatalne su komplikacije primarno rezultat prijevremenih porođaja. Treba upoznati bolesnice da su trudnoće iz IVF-a povezane s povećanim rizikom višestrukih trudnoća, prijevremenih porođaja, malom porođajnom težinom i komplikacijama u svezi s takvim ishodima. Uvedeno je nekoliko strategija za smanjenje broja multiplih trudnoća višeg reda. Glavni cilj tih strategija je prijenos manje zametaka više kakvoće, da bi se maksimirala stopa trudnoće i minimizirao rizik multiplih trudnoća višeg reda.

Ključne riječi: IZVANTJELESNA OPLODNJA - komplikacije; ISHOD TRUDNOĆE
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 53, No 2, travanj – lipanj 2009
Autori: M. Kasum
Referenca rada:
DOI:

Opširnije