Ozljede oka kod djece u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Cilj ovog rada bila je retrogradna analiza podataka mehaničkih očnih ozljeda u djece Splitsko-dalmatinske županije, koje su zahtijevale prijem na bolničko liječenje na Klinici za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Split, u trogodišnjem razdoblju od 1. 11. 2005. do 31. 10. 2008. godine. Radi utvrđivanja vrste i težine mehaničkih ozljeda oka u radu smo se služili Birmingemskom nomenklaturom očnih ozljeda (BETT) i Međunarodnom klasifikacijom očnih ozljeda (IOTC), tj. podjelama. Rezultate ozljeda oka u djece usporedili smo s rezultatima drugih autora iz drugih zemalja, npr. iz Izraela, Finske i Brazila. Na Klinici za očne bolesti u Splitu tijekom trogodišnjeg razdoblja bilo je 7684-ero bolesnika, od kojih je zbog traume oka liječeno njih 419-ero (5,45%). Od toga je 110-ero bolesnika (26,25%) bilo mlađe od 18 godina. Od sveukupno hospitaliziranih bolesnika na našoj klinici po godini prosječna učestalost traumatiziranih bila je od 29-ero do 47-ero malih bolesnika (26,36% do 42,73%). U obradu nisu uvršteni bolesnici liječeni ambulantno, ni oni liječeni na drugim odjelima i klinikama, tretirani kao kraniotrauma ili politrauma. Rezultati su obrađeni prema dobi, spolu, težini i vrsti, vremenu, uzrocima i okolnostima ozljeđivanja te konačnoj vidnoj oštrini. Trauma dječjeg oka sudjeluje u trećini sveukupno traumatiziranih u razvijenom svijetu. Postotak ozljeđivanja morao bi se smanjiti boljim nadzorom, edukacijom djece i organiziranjem društva prilikom igranja u školi i u športu. Izvučeni zaključci proizašli iz naših rezultata, vezani za učestalost, podjele, uzroke i vrste očnih ozljeda pridonose boljem rješenju nesuglasja unutar struke te potrebu za prilagođavanjem klasificiranja i prijave očnih ozljeda, koje se moraju uskladiti s novim nacionalnim protokolima i obvezno prilagoditi dječjem uzrastu.

Opširnije