Vizuospacijalne sposobnosti djevojčice s Williamsovim sindromom

Sindrom Williams (ili Williams – Beuren) sindrom je rijedak neurorazvojni poremećaj karakteriziran medicinskim i kognitivnim razvojnim poteškoćama. Pogađa kognitivno, bihevioralno i motorno područje razvoja. Ovo je istraživanje provođeno na djevojčici s Williamsovim sindromom, čije su visuospacijalne sposobnosti ispitivane longitudinalno tijekom 22 mjeseca, u dobi od 9 godina i 3 mjeseca do 11 godina i 1 mjeseca. Smatrali smo da će djevojčica s Williamsovim sindromom imati slabije vizuospacijalne sposobnosti negoli njezini vršnjaci, te da će u finalnom ispitivanju, zbog utjecaja sazrijevanja, postići bolje rezultate. Vizuospacijalne sposobnosti su ispitane sljedećim varijablama: spajanje linija prema zadanom modelu, precrtavanje geometrijskih likova, crtež životinje, prepoznavanje lica. Postoji statistička razlika u vizuospacijalnim sposobnostima između djevojčice s Williamsovim sindromom i djece urednoga razvoja na svim ispitanim varijablama, osim na onoj prepoznavanja lica. I u završnom ispitivanju u dobi od 11 godina i 1 mjeseca djevojčica je, pod utjecajem sazrijevanja, postigla značajno bolje rezultate nego u početnom ispitivanju.

Ključne riječi: WILLIAMSOV SINDROM – psihologija, patofiziologija; NEUROPSIHOLOŠKI TESTOVI; VIDNA PERCEPCIJA; PROSTORNA PERCEPCIJA
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 53, No 2, travanj – lipanj 2009
Autori: D. Arapović, V. Pranjić
Referenca rada:
DOI:

Opširnije