Pouzdanost hematološkog bodovnog sustava u dijagnozi rane neonatalne infekcije

Pravodobna dijagnoza i liječenje novorođenčeta sa sumnjom na ranu neonatalnu infekciju (RNI) ključni su u sprječavanju teških komplikacija opasnih za život. Cilj ovog rada bio je ispitati pouzdanost hematološkog bodovnog sustava prema Rodwellu i sur. u dijagnozi RNI-a kod novorođenčadi s rizičnim činiteljima. Retrospektivnim istraživanjem obuhvaćeno je 341 novorođenče gestacijske dobi od 37. do 42. tjedna, s rizičnim činiteljima za RNI, oba spola, iz jednoplodne trudnoće i bez vidljivih anomalija. Dijagnoza RNI-a zasnivala se na pozitivnim kliničkim, laboratorijskim i/ili mikrobiloškim pokazateljima RNI-a, a bez obzira na vrijednost onih hematoloških. Hematološki pokazatelji (broj leukocita s diferencijalnom krvnom slikom i broj trombocita) bodovani su prema Rodewellu i sur. Kao granična vrijednost uzet je zbroj 3 boda. U analiziranom vremenskom razdoblju rođeno je 12. 298-ero žive novorođenčadi, i to 11. 599-ero terminske novorođenčadi i 699-ero nedonoščadi. U prva 72 sata nakon rođenja 199/341 (58,4%) novorođenčadi je imalo RNI, od kojih dokazanu njih 52/199 (26,1%), a vjerojatnu 73,9% novorođenčadi. Primijenjeni hematološki bodovni sustav u dijagnozi RNI-ije imao je visoku specifičnost (92%) i pozitivno prediktivnu vrijednost (PPV) (88%), jednako kao i u vjerojatnom RNI-iji s specifičnošću od 92% i PPV od 84%. U dokazanom RNI-u i specifičnost (92%) i negativno prediktivna vrijednost (NPV) (82%) bile su visoke. Pouzdanost hematološkog bodovnog sustava u dijagnozi RNI-ije kod novorođenčadi s rizičnim činiteljima je prihvatljiva. Uporaba testa je moguća i u najmanjim rodilištima, a cijena je pristupačna, ne samo za pojedinačnu nego i za ponavljanu uporabu.

Ključne riječi: BAKTERIJSKE INFEKCIJE – dijagnoza, krv; BOLESTI NOVOROENAČKE DOBI – dijagnoza, krv; BIOLOŠKI MARKERI – u krvi; VREMENSKI ČIMBENICI; RIZIČNI ČIMBENICI; OSJETLJIVOST I SPECIFIČNOST
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 53, No 2, travanj – lipanj 2009
Autori: A. Selimović, F. Skokić
Referenca rada:
DOI:

Opširnije