Značajke epidemije respiratornim sincicijskim virusom u sezoni 2006./2007. u zagrebačkoj županiji: potvrda predvidivosti periodiciteta epidemija

Cilj ovog rada bio je određivanje epidemioloških karakteristika infekcija respiratornim sincicijskim virusom (RSV) u hospitalizirane djece na području zagrebačke županije, posebice utvrđivanje epidemijskog vrha RSV infekcija u sezoni 2006./2007. godine. U istraživanju je sudjelovalo 806-ero bolesnika s akutnom respiratornom infekcijom (ARI). Studija je trajala od 1. kolovoza 2006. do 1. kolovoza 2007. godine. Od svakog bolesnika uzet je klinički materijal - nazofaringealni sekret, pa je detekcija virusa rađena pomoću komercijalnih monoklonskih protutijela u izravnom imunofluorescentnom testu, a izolacija virusa u staničnoj kulturi. Infekcija RSV-om dokazana je u 154-ero bolesnika od ukupno 806-ero hospitaliziranih zbog ARI-a, tj. u 19,11% slučajeva. RSV je bio uzročnik bronhiolitisa u 64/126 (50,79%), te pneumonije u 12/39 (30,77%) slučajeva. U zimskoj sezon 2006./2007. godine vrhunac epidemije RSV-om bio je u siječnju 2007., kao što je bilo predviđeno i u skladu s našim prijašnjim zapažanjima. Dakle, u Hrvatskoj epidemije RSV-om imaju dvogodišnji ciklus, što je potvrdilo i ovo istraživanje. Spoznaje o dvogodišnjoj periodičnosti javljanja RSV-infekcija vrlo su važna za planiranje prevencije i kontrole ovih infekcija u regiji.

Ključne riječi: INFEKCIJE RESPIRATORNIM SINCICIJSKIM VIRUSOM – epidemiologija; RESPIRATORN
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 44, No 4, listopad-prosinac 2000
Autori: G. Mlinarić-Galinović
Referenca rada:
DOI:

Opširnije