Dugotrajno mehanički ventilirana djeca: naše iskustvo

Broj djece s kroničnom respiracijskom insuficijencijom i potrebom dugotrajne mehaničke ventilacije je u porastu. Naš cilj je bio utvrditi broj takve djece u Republici Hrvatskoj, od kojih bolesti boluju, koliko dugo su mehanički ventilirana i gdje su smještena. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2007. godine uputili smo upitnik u 22 medicinska centra u Republici Hrvatskoj. Ispitanici su bila djeca u dobi od 0 do 18 godina na dugotrajnoj mehaničkoj ventilaciji, koju smo definirali kao onu što u kontinuitetu traje tri mjeseca i duže. Naši rezultati pokazuju da je 2007. godine u Republici Hrvatskoj bilo 16-ero dugotrajno mehanički ventilirane djece. Prevalencija iznosi 0,33. Najčešća dijagnoza bila je spinalna mišićna atrofija od koje boluje sedmero djece. Sedmero djece je smješteno u svom domu. U Klinici za dječje bolesti Zagreb bilo je liječeno osmero djece. Napredak tehnologije i intenzivnog liječenja doveo je do nove kategorije bolesnika, čije vitalne funkcije ovise o strojnoj potpori. Sve veći broj takvih bolesnika dovodi do etičkih, ekonomskih i medicinskih problema. Od velikog je značenja utvrditi broj djece na dugotrajnoj mehaničkoj ventilaciji zato što ona zahtijevaju prilagodbu sustava zdravstva i socijalne skrbi.
Ključne riječi: MEHANIČKA VENTILACIJA – statistika I brojčani podaci, ekonomija; DUGOTRAJNA SKRB – ekonomija; DJECA S POSEBNIM POTREBAMA; HRVATSKA – epidemiologija; RESPIRACIJSKA INSUFICIJENCIJA – etiologija; SPINALNE MIŠIĆNE ATROFIJE U DJEČJOJ DOBI – komplikacije
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 53, No 1, siječanj - ožujak 2009
Autori: L. Mikecin, Lj. Popović, J. Meštrović, M. Novak, S. Galić, V. Čulić, I. Mihelčić Andrić, E. Stoini, D. Richter, S. Čubelić, M. Kujundžić Tiljak, S. Pušeljić
Referenca rada:
DOI:

Opširnije