Prednosti funkcionalne stabilizacije subperiostalnih prijeloma palčane kosti u djece sintetskim semirigidnim i rigidnim materijalom

Proveli smo anketu o mogućim prednostima uporabe sintetskog materijala pri imobilizaciji subperiostalnih lomova distalnog kraja palčane kosti u djece. Anketom smo željeli ispitati određena svojstva novog materijala te ih usporediti sa svojstvima sadrenih zavoja za imobilizaciju. U anketu je bilo uključeno 58-ero djece, od toga je 23-je djece tretirano klasičnom sadrenom imobilizacijom, a 35-ero sintetskim materijalom. Anketa je provedena tijekom prvoga kontrolnog pregleda, tj. četvrtog dana nakon ozljede, te još jedan put nakon skidanja imobilizacije, tj. dvadest prvog dana nakon ozljede. Anketom smo potvrdili neke prednosti u liječenju subperiostalnih lomova distalnoga kraja palčane kosti u djece, primjenom sintetskog materijala. Taj materijal omogućava djeci veću udobnost i neovisnost prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti, a očite su i prednosti za roditelje s obzirom na raspoloživo vrijeme i dostupnost.
Ključne riječi: PRIJELOMI PALČANE KOSTI – liječenje; IMOBILIZACIJA – metode
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 53, No 1, siječanj - ožujak 2009
Autori: M. Leko, R. Ivelj, I. Bumči, M. Škalic, G. Roić, B. Župančić
Referenca rada:
DOI:

Opširnije