Hemofilija na Klinici za dječje bolesti KBC Split: prevencija krvarenja

Hemofilija je nasljedni poremećaj krvarenja kod kojeg nedostaje čimbenik zgrušavanja VIII ili IX. Liječi se nadomjesno čimbenikom VIII ili IX. Hemofilija A je najčešća i iznosi 70% svih urođenih koagulopatija. Na Klinici za dječje bolesti KBC Split od 1.1.2003. do 15.2.2008. evidentirano je 28 hemofiličara, 21 s hemofilijom A (75%), a 7 s hemofilijom B (25%). Blagi oblik (38%) imalo je 8 bolesnika s hemofilijom A, 6 umjereni (29%), a 7 teški oblik bolesti (33%). Umjereni oblik hemofilije B imala su 2 bolesnika (29%), a 5 teški (71%). Na mjesečnoj profilaksi bilo je 12 (42%) bolesnika, 6 s teškim oblikom hemofilije A (67%), a 3 (33%) s teškim oblikom hemofilije B. Djeca su liječena ambulantno ukupno 649, u prosjeku 6 dana, najčešće zbog krvarenja skočnog zgloba, lakta, epistakse i koljena. Djeca s hemofilijom su hospitalizirana 17 puta, 79% s hemofilijom A, a 21% s hemofilijom B, najčešće zbog traume glave, prednje torakalne stijenke i zglobova. Bolničko liječenje je trajalo u prosjeku 8 dana. Inhibitori nisu registrirani ni kod jednog djeteta, dok je dvoje djece razvilo blaži stupanj hemofilijske artropatije.
Ključne riječi: HEMOFILIJA A – komplikacije, farmakoterapija; HEMOFILIJA B – komplikacije, farmakoterapija; HEMARTROZA – prevencija; FAKTORI ZGRUŠAVANJA KRVI – terapijska uporaba, primjena i doziranje
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 53, No 1, siječanj - ožujak 2009
Autori: S. Čulić, L. Ozretić, D. Kuljiš, V. Armanda
Referenca rada:
DOI:

Opširnije