Nestabilni posklizi glave bedrene kosti

Poskliz glave bedrene kosti ili epifizioliza glave femura bolest je kuka koja se najčešće javlja u pubertetskom zamahu rasta. Većina epifizioliza je stabilna i kronična, manji broj je nestabilan i akutan. Analizirali smo nestabilne epifiziolize glave bedrene kosti operirane na Klinici za ortopediju od razdoblju od 2000. do 2007. godine. Operirano je 50-ero bolesnika (53 kuka) sa stabilnim i nestabilnim epifiziolizama, od toga 8-ero bolesnika (8 kukova, 15 %), šest dječaka i dvije djevojčice, prosječne dobi 12 godina i 3 mjeseca, s nestabilnim posklizom glave bedrene kosti. Šest-ero bolesnika nije moglo hodati, a dvoje je hodalo vrlo otežano uz bolove. Šest-ero je bolesnika imalo 3. stupanj poskliza po Mülleru a dvoje 2. stupanj. U svih 8-ero bolesnika obavljena je zatvorena repozicija, kombinacijom prijeoperacijske kutane trakcije i postupne manualne repozicije u anesteziji. Nakon toga uslijedila je fiksacija šupljim vijcima i Kirschnerovim žicama. Nakon prestanka poslijeoperacijske boli i provedene rehabilitacije svi su bolesnici imali punu pokretljivost operiranog kuka. Avaskularnu nekrozu i hondrolizu, inače česte komplikacije u takvih pacijenata, u našoj seriji nismo zabilježili. Smatramo da je nestabilan poskliz glave bedrene kosti indikacija za hitan prijem u bolnicu te da je za dobar rezultat liječenja potrebna pomna manualna zatvorena repozicija i fiksacija adekvatnim osteosintetskim materijalom.
Ključne riječi: EPIFIZIOLIZA – kirurgija; GLAVA FEMURA – kirurgija; ORTOPEDSKI ZAHVATI – metode
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 52, No 4, listopad - prosinac 2008
Autori: T. Đapić, I. Šmigovec, B. Šestan, A. Tudor, D. Antičević
Referenca rada:
DOI:

Opširnije