Genetička osnova alergijskih bolesti

Više od 100 gena povezano je s atopijom, astmom i atopijskim fenotipovima. Kao i ostale atopijske bolesti, astma je kompleksni poremećaj uzrokovan interakcijama između multiplih gena s malim ili umjerenim učinkom i jednako važnih čimbenika iz okoliša. Iako je genetička osnova nesumnjivo važna u astmi i atopijskim bolestima, način nasljeđivanja je još i sad nejasan. Za identifikaciju gena preosjetljivosti potrebne su replikacije genetičkih povezanosti i dokazi o funkcionalnoj povezanosti genskih varijanti i bolesti. U ovom radu bit će prikazani i neki novi geni povezani s atopijskim bolestima, reproducirani u neovisnim studijama povezanosti.
Ključne riječi: ATOPIJA – genetika; ASTMA – genetika; GENSKA SKLONOST BOLESTI
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 50, No 4, listopad - prosinac 2006
Autori: I. Ivković-Jureković
Referenca rada:
DOI:

Opširnije