Stečeni poremećaji genoma sekundarnih tumorskih bolesti

Suvremene metode liječenja tumorskih bolesti često su popraćene kasnim komplikacijama i pojavom sekundarnih tumora nekoliko godina nakon postavljanja dijagnoze primarne bolesti. Česte komplikacije liječenja tumorskih bolesti su mijelodisplazije ovisne o liječenju (tMDS) i akutna mijeloična leukemija (tAML). U ovom radu dat je kratak pregled dosad objavljenih rezultata ispitivanja genoma u bolesnika s tMDS-om i tAML-om, a prema podatcima iz svjetske znanstvene literature. Posebna pozornost posvećena je stečenim promjenama genoma, specifičnim klonskim poremećajima kromosoma, mutacijama gena, međudjelovanju citotoksičnog agensa i genoma te citogenetičkim, molekularnim i kliničkim svojstvima pojedinih podtipova bolesti. Rezultati objavljenih istraživanja upućuju na to da su citogenetičke i molekularne analize genoma od praktične koristi u dijagnostici i praćenju bolesnika s tMDS/ tAML-om, a ujedno pridonose razumijevanju procesa leukemogeneze i uloge citotoksičnih agensa u etiologiji akutnih leukemija.
Ključne riječi:
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 52, No 4, listopad - prosinac 2008
Autori: I. Petković
Referenca rada:
DOI:

Opširnije