EEG polisomnografija kao značajna dijagnostička i prognostička metoda za procjenu oštećenja mozga u novorođenčadi i dojenčadi

EEG polisomnografija je značajna metoda za dijagnozu i prognozu oštećenja mozga u nedonošene i donošene novorođenčadi i dojenčadi. Sadrži slijedeće elemente: EEG (elektroencefalografija), EOG (elektrookulografija), EMG (elektromiografija), EKG (elektrokardiografija), respiracija i video monitoriranje. Primjenjujemo polisomnografsku montažu. To je specifično modificiran način postavljanja elektroda. Koristimo posrebrene pločaste elektrode sa 1 metar savitljivim silikonskim odvodima u šest različitih boja. Respiraciju registriramo na dva nivoa: nazalnom i torakalnom. EEG snimamo u prirodnom spavanju (bez premedikacije), u periodu između hranjenja i u trajanju najmanje jednog ciklusa spavanja. EEG polisomnografija je indicirana kod visokorizične novorođenčadi i dojenčadi. Ova metoda ima značajnu ulogu u procijeni sazrijevanja mozga, ranom otkrivanju oštećenja i u dugotrajnoj prognozi neurorazvoja kod visokorizične djece. Prognostička vrijednost EEG polisomnografije je značajnija ako se primjeni što je moguće ranije nakon oštećenja mozga uz ponavljana EEG snimanja.
Ključne riječi:
Kategorija: Sažetci
Broj: Vol. 52, No 3, srpanj - rujan 2008
Autori: G. Paškov Dugandžija, Lj. Popović Miočinović, V. Durrigl
Referenca rada:
DOI:

Opširnije