Što kada dijete s neurološkim poremećajima razvije psihijatrijske simptome? – prikaz slučaja školskog neuspjeha

Školski neuspjeh može biti posljedica raznovrsnih činilaca povezanih s djetetom, obitelju, školom ili društvom u širem smislu. Cilj ovog rada je upozoriti na mogućnosti djelovanja kliničkog psihologa u području školskog neuspjeha. Prikazan je rad s djevojčicom koja je od početka školovanja imala teškoća u učenju i emocionalne smetnje. U petom razredu upućena je iz škole na kliničku obradu radi određivanja primjerenog oblika daljnjeg školovanja.Verbalne intelektualne sposobnosti djevojčice bile su u širim granicama tolerancije za dob, dok su neverbalne sposobnosti blaže oštećene, uz brojne specifične kognitivne deficite i specifične teškoće učenja. U ponašanju su bili prisutni simptomi iz područja sindroma ADHD, a u emocionalnoj domeni dominirali fobični strah od odgovaranja u školi. Predloženo je daljnje školovanje prema prilagođenom nastavnom programu. Psiholog je provodio tretman, primjenjujući terapiju behavior i geštalt. Djevojčica više nije pokazivala emocionalne smetnje, uspješno je završila osnovno i nastavila srednje školovanje. U radu kliničkog psihologa s djecom s teškoćama učenja zalažemo se za primjenu koncepta razvojne neuropsihologije, prema kojemu cilj neuropsihološke procjene nije samo kompleksna psihodijagnostika već konstruktivna akcija za djetetovu dobrobit - psihološki tretman, suradnja s roditeljima i školom.
Ključne riječi:
Kategorija: Sažetci
Broj: Vol. 52, No 3, srpanj - rujan 2008
Autori: S. Bilać
Referenca rada:
DOI:

Opširnije