Motoričko perceptivne sposobnosti i govorno-jezična uspješnost u djece s blagim odstupanjima u fiziološkom razvoju

Studijom je obuhvaćeno 15-ero djece oba spola kronološke dobi 4-7 godina, kod kojih je nađeno blago odstupanje u fiziološkom neuromotornom razvoju. Sva su djeca bila uključena u program ranog praćenja neuromotornog razvoja i prema potrebi habilitacije, unutar prvih 6 mjeseci života. Posebna pozornost bila je usmjerena na kakvoću motoričko-perceptivnih sposobnosti i govorno-jezične uspješnosti. Ova su područja procijenjena slijedećim testovima: izbor perceptivno motoričkih zadataka za utvrđivanje sposobnosti za učenje, test artikulacije i dijagnostički komplet za ispitivanje sposobnosti govora, jezika, čitanja i pisanja u djece. Budući da ispitivane sposobnosti i vještine čine osnovni preduvjet za uspješno svladavanje propisanog školskog gradiva, dobiveni rezultati upućuju na područje koje je poticanjem potrebno dodatno razvijati.
Ključne riječi:
Kategorija: Sažetci
Broj: Vol. 52, No 3, srpanj - rujan 2008
Autori: Z. Trifunović, V. Matijević, A. Polovina, M. Lang
Referenca rada:
DOI:

Opširnije