Uloga igre u habilitaciji djece s cerebralnom paralizom

Djeca oboljela od cerebralne paralize od rođenja su podvrgnuta metodama intenzivnog liječenja, habilitacijskim fizijatrijskim, radnim, logopedsko-defektološkim i drugim tretmanima. Često posjećuju liječnike i dolaze u kontakt s mnoštvom novih lica. Nerijetko su hospitalizirana, odvojena od roditelja. Osim o vrsti oštećenja, uspješnost liječenja i habilitacije uvelike ovisi i o djetetovoj suradnji. Da bi dijete surađivalo, potreban je pravilan pristup. Najučinkovitiji i najjednostavniji način za postizanje suradnje s psihoneuromotorno bolesnim djetetom u brojnim procesima liječenja i habilitacije je – igra. Cilj ovog rada bio je pokazati kako kroz igru vježbati, a da vježba za dijete nije prisila i mučenje. U radu je „slide show“ tehnologijom prikazana igra kao terapija u djece od novorođenačkog razdoblja do dobi od pet godina.
Ključne riječi:
Kategorija: Sažetci
Broj: Vol. 52, No 3, srpanj - rujan 2008
Autori: J. Primorac, V. Salopek
Referenca rada:
DOI:

Opširnije