Radna terapija kod djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama

Ovim se posterom želi prikazati nekoliko aspekata rada radnog terapeuta. Sam proces počinje procjenom (GOTA, GMFM 66/88), pripremom za provođenje intervencije ( određivanje ciljeva, načina provođenja radne terapije, vrste pomagala i sredstava koja će biti potrebni u radu), intervencije ( senzorička integracija, trening svakodnevnih i instrumentalnih aktivnosti, rane intervencije, vibro akustička terapija i kreativne aktivnosti) i evaluacija ( daje nam informacije o uspješnosti intervencije i cijelog procesa interakcije s djetetom).Prezentacija posterom pokušava također dati odgovore vezane za multidisciplinarni tim i znanja koja radni terapeut mora posjedovati u radu s ovom populacijom.
Ključne riječi:
Kategorija: Sažetci
Broj: Vol. 52, No 3, srpanj - rujan 2008
Autori: D. Jurišić
Referenca rada:
DOI:

Opširnije