Radna terapija u jedinici neonatalne intenzivne skrbi

Tridesetak posljednjih godina postoje brojna istraživanja o problemu radne terapije u jedinicima intenzivnog liječenja (JIL) djece. Radna terapija u JIL-u novorođenčadi jedan je od prvih koraka u njihovoj habilitaciji. U radu se raspravlja o brojnim aspektima radne terapije u procesu intenzivne skrbi djece najranije dobi. Radni terapeut u JIL-u mora biti educiran i imati znanja o svim područjima vezanim za JIL, tehnička znanja o opremi, procedurama, utjecaju okoline na malog bolesnika i sl. On obavlja prilagodbu okružja u JIL-u – svjetla, zvuka, buke, rada medicinskih aparata kao i brojnih postupaka u tijeku dijagnostike i liječenja malih bolesnika. Također potiče senzorički i psihoneuromotorički razvoj novorođenčeta u JIL-u nizom postupaka kao što su „baby handling“, razvojna stimulacija, masaža.Radni terapeuti u JIL-u mogu pružiti nužnu potporu obitelji teško bolesnog djeteta, i to edukacijom o njezi, manipulaciji, hranjenju, senzoričkoj stimulaciji.
Ključne riječi:
Kategorija: Sažetci
Broj: Vol. 52, No 3, srpanj - rujan 2008
Autori: D. Jurišić, Lj. Popović Miočinović
Referenca rada:
DOI:

Opširnije