Neurološke kontraindikacije za cijepljenje – uzimamo li ih u kliničkoj praksi u obzir i primijenjujemo li ih?

Cijepljenje je najveće postignuće u medicini 20. stoljeća koje je spasilo više života od ikoje druge medicinske intervecije. U radu se raspravlja o kontraindikacijama za cijepljenje djece s neurološkim poremećajima / bolestima prije i poslije cijepljenja. Opće kontraindikacije u ovim skupinama djece ne razlikuju se od onih koje se primjenjuju za opću pedijatrijsku populaciju. Posebne zapreke mogu se odnositi na pojedina cjepiva. Neprogresivne encefalopatije nastale zbog ranog perinatalnog oštećenja mozga (cerebralna paraliza), dobro kontrolirane epilepsije, kongenitalne neuromuskularne i većina bolesti metabolizma u ranoj dječjoj dobi, kao i razvojni pervazivni poremećaji, akutni demijelinizirajući encefalomijelitis, transverzni mijelitis, multipla skleroza i Guillain–Barreov sindrom npr. u kasnijem djetinjstvu – nisu kontraindikacija za cijepljenje. U svakodnevnom kliničkom radu svjedoci smo primjene neformalnih – „(pseudo)kontraindik acija“ (blaga bolest sa subfebrilitetom, primanje antibiotika, nedonošenost, „mala“ težina, nedavna izloženost zarazi, alergija na penicilin i mnoge druge). Blage do umjerene lokalne i opće reakcije na prethodno cjepivo nisu zapreka za nastavak cijepljenja. Osobno iskustvo pokazuje da se postvakcinalne promjene u primarnom ciklusu cijepljenja protiv difterije – tetanusa - hripavca (DTP) mogu značajno umanjiti primjenom nestaničnog cjepiva (DTaP) koje je odnedavno u primjeni i u našoj zemlji. Progresivne akutne i subakutne infekcijske, metaboličke i imunološke encefalopatije ili encefalomijelopatije, koma, druga trajna stanja poremećene svijesti s promjenama u likvoru i EEG-u, infantilni spazmi i Reyov sindrom apsolutne su kontraindikacije za primjenu cjepiva protiv hripavca. Isto se odnosi i na encefalopatiju u vremenskoj povezanosti sa cijepljenjem te anafilaksija na cjepivo s DTP-om. Aseptički meningitis nakon cijepljenja protiv ospica, zaušnjaka i crljenke ( MPR) nije kontraindikacija za revakcinaciju. U skupini od 43-je perinatalno neurorizične dojenčadi, koja je bila upućena na neuropedijatrijski pregled do dobi tri mjeseca radi mišljenja o započinjanju cijepljenja DTP-om, preporuka neuropedijatra uzimala se u obzir i primjenjivala se u 24/43 (56%) slučajeva (djeca su bila cijepljena u razdoblju od mjesec dana nakon pregleda).
Ključne riječi:
Kategorija: Sažetci
Broj: Vol. 52, No 3, srpanj - rujan 2008
Autori: M. Jurin, D. Richter, Z. Sabol, S. Bela Klancir, M. Kovač Šižgorić
Referenca rada:
DOI:

Opširnije