Pristup terapiji centralne neuropatske boli (CNB) kod djece s teškim oštećenjem mozga

Cilj rada: Ispitati uspješnost terapije CNB gabapentinom kod djeteta s trajnim oštećenjem centralnog živčanog sustava. Ispitanici i metode: U skupini od 32-je bolesnika (14 djevojčica i 18 dječaka) u liječenju CNP-a primijenili smo gabapentin (a u 27-ero bolesnika i baklofen). Prosječna dob bolesnika bila je 14,5 godina (od 3 – 27 god.). Petnaestero djece (46.8%) rođeno je prematurno, dvoje (6.2%) iz blizanačke trudnoće, pre- i/ili partalnu asfiksiju različitog stupnja imalo je njih 14-ero ( 43.7%). Ostali ispitanici imali su metaboličku bolest, kongenitalnu malformaciju mozga (holoprozencefalija, ageneza corpus callosuma), politraumu i posljedičnu vigilnu komu.Osim cerebralne paralize spastičnog tipa, svi su imali epilepsiju i simptome CNB-a koji su se klinički manifestirali - kroničnim bolnim podražajem, smetnjama spavanja, gubitkom na tjelesnoj masi i izrazito otežanim provođenjem fizikalne terapije. Budući da je riječ o teško oštećenim bolesnicima, u radu nismo mogli primijeniti niti jedan od uobičajenih objektivnih parametara za procjenu boli, već smo klinički procjenjivali plač, spavanje, razvoj motorike i dobivanje na tjelesnoj masi. Kod 27-ero (84%) bolesnika, primjenom gabapentina u monoterapiji ili u kombinaciji s baklofenom dobili smo poboljšanje u procjeni svih navedenih parametara. Zaključak: Primjenom gabapentina u liječenju i habilitaciji djece s teškim oštećenjem mozga, bilo koje etiologije i s kliničkim simptomima CNB-a, možemo postići značajno poboljšanje kakvoće života takvih bolesnika.
Ključne riječi:
Kategorija: Sažetci
Broj: Vol. 52, No 3, srpanj - rujan 2008
Autori: R. Gjergja Juraški, Ž. Gerenčir O. Krot, B. Mučić-Pucić, V. Antolović, L. Cetinić, M. Weiss
Referenca rada:
DOI:

Opširnije