Glavobolje u djece

Uvod: Glavobolja je vrlo čest simptom u djece i adolescenata, a uzroci su raznoliki. Cilj: Raščlaniti i povezati anamnestičke podatke i nalaze djece hospitalizirane na Neuropedijatrijskom odjelu s dijagnozom glavobolje pri prijmu - povezati trajanje, kliničku sliku i uzroke glavobolja; oblik glavobolje klasificirati prema kriterijima The International Classification of Headache Disordersa, 2nd Edition. Metode: Retrospektivna analiza kliničkih značajki glavobolja u 377-ero djece praćene u razdoblju od 1. 1. 2003. do 31. 12. 2007. Rezultati: Analiza obuhvaća podatke 221 (58.6%) djevojčice i 156 (41.4%) dječaka. Srednja dob ispitanika bila je 11godina i 8 mjeseci (raspon 2 godine i 8 mjeseci – 22 g.). Trajanje glavobolje ≤3 mj. bilo je prisutno u 137-ero (36.3%) djece, u njih 220-ero (58.4%) >3mj, a u 20-ero (5.3%) djece podatci su bili nepoznati. Akutna glavobolja bila je prisutna u 144-ero (38.2%) djece, a recidivirajuća u njih 215-ero (57.0%). U sve djece učinjena je hematološko-biokemijsko-mikrobiološka, neurološka, okulistička i ORL obrada. Na temelju anamneze i ostalih nalaza glavobolje smo klasificirali kao: tenzijske (36.1%), moguće tenzijske (5.6%), povezane sa strukturnim promjenama organa glave (20.7%), migrena (16.7%), posttraumatske(3.2%), intrakranijske nevaskularne (neoplazme, disfunkcija drenažnog sustava prema Pudenzu) (1.8%) i vaskularne (CVI ) (0,3%). Učestalost glavobolja povezanih s infekcijom (sistemske infekcije, nakon preboljelog meningitisa) nađena je u 0.8% , zbog hipertenzije 0.5% slučajeva, dok su ostali uzroci (neklasificirane, sideropenična anemija, multipla skleroza, epilepsija, menstruacija) bili prisutni u 14.3% djece. Zaključak: Najčešći tip glavobolje bile su psihogene – tenzijske glavobolje.Radi utvrđivanja etiološke dijagnoze glavobolja koje zahtijevaju specifičnu terapiju, preporučujemo detaljnu kliničku obradu djece kojoj glavobolja traje dulje od tri mjeseca.
Ključne riječi:
Kategorija: Sažetci
Broj: Vol. 52, No 3, srpanj - rujan 2008
Autori: Lj. Cvitanović-Šojat, I. Jerković, D. Kramer
Referenca rada:
DOI:

Opširnije