Lentikulostrijatusna vaskulopatija (LSV) – slikovni marker konatalne CMV infekcije?

Lentikulostrijatusna vaskulopatija (LSV) je ultrazvukom (UZV) vidljiva lezija mozga, koja se manifestira kao linearna ili točkasta hiperehogenost u području bazalnih ganglija i talamusa. Registrirana je kod 0,27-2,5% živorođene novorođenčadi, 5,1-32% nedonoščadi i 1,9-5,8% bolesne novorođenčadi, najčešće s konatalnom citomegalovirusnom (CMV) infekcijom. CMV infekcija najčešća je virusna bolest koja se prenosi “in utero” i napada središnji živčani sustav. CMV uništava stanice i oštećuje endotel korionskih resica i fetalnih krvnih žila, najčešće lentikulostrijatusnih arterija, uzrokujući lentikulostrijatusnu vaskulopatiju, koja se dobro registrira ultrazvukom i transkranijskim obojenim doplerom. Doplerom se potvrđuje vaskularna priroda tih lezija, tj. pulzirajući arterijski protok unutar njih. Neuropatološko objašnjenje za LSV još je nejasno. Može odgovarati mineralizaciji - depozitu kalcija i željeza, hipercelularnosti zidova arterija, što je prisutno i u drugim infekcijama: sifilis, toksoplazmoza ili HIV. Slične promjene nađene su i kod djece s kromosomskim aberacijama (trisomijom 13, mozaicizmom 46XX/47XXX, nebalansiranom translokacijom kromosoma 11), fetalnog alkoholnog sindroma, oštećenja lijekovima, kod sialidoze, kongenitalnih srčanih grješaka, neonatalne asfiksije i drugih neklasificiranih dizmorfičnih sindroma. LSV može biti jednostran ili obostran, izoliran ili pridružen. Pridruženi LSV manifestira se u tri oblika: blagi, umjereni i teški. U blagom obliku LSV-a, uz hiperehogenosti u BG-u prisutne su i subependimalne ciste, intraventrikulsko krvarenje II. stupnja i periventrikulska leukomalacija I. stupnja.. Kod umjerenog oblika LSV-a u mozgu je prisutna IVH gr II./III. i PVL II., dok u teškom obliku LSV-a postoji difuzna atrofija mozga i/ili cistični PVL. U ranom stadiju, tijekom prvih 6 mjeseci života, TCCD registrira protok u hiperehogenostima, dok se nakon tog vremena, u II. stadiju, protok više ne registrira. Ovim radom prikazali smo UZV i doplerske nalaze LSV-a kod neurorizične dojenčadi pregledane u Klinici za dječje bolesti Zagreb, radi utvrđivanja etiologije LSV-a, stupnjevanja i podjele lezije, te neurorazvojnog ishoda te djece, s posebnim osvrtom na udjel djece s konatalnom CMV infekcijom.
Ključne riječi:
Kategorija: Sažetci
Broj: Vol. 52, No 3, srpanj - rujan 2008
Autori: V. Đuranović, V. Mejaški - Bošnjak, L. Lujić, G. Krakar, T. Gojmerac, D. Lončarević
Referenca rada:
DOI:

Opširnije