Atipični oblici Guillain-Barreovog sindroma

Guillain Barreov sindrom (GBS) dobro je definiran klinički entitet nastao kao posljedica primarno upalnih demijelinizirajućih lezija perifernih živaca i spinalnih korjenova. U kliničkoj slici dominira simetrična slabost muskulature, ugasli vlastiti refleksi, poremećaj osjeta i autonomna disfunkcija. Neurofiziološkim se testovima nalaze poremećaji provodjenja kroz periferne živce. Postoje mnoge varijante sindroma, koje su definirane kliničkom slikom i različitom zahvaćenošću motornih i osjetnih vlakana perifernih živaca i autonomnog živčanog sustava. U tipičnih oblika dijagnoza je laka, no prepoznavanje onih atipičnih je važno, jer omogućava uočavanje komplikacija i provodjenje optimalnog terapijskog postupka. Bit će prikazan slučaj atipičnog oblika GBS-a s faringo-cerviko-brahijalnom varijantom (prvi put opisan 1986. god.).Riječ je o 15-godišnjem bolesniku koji je primljen u bolnicu zbog smetnji gutanja, govora, slabosti lične muskulature, asimetričnom slabošću misića inerviranim od brahijalnog pleksusa, dok je ostala muskulatura bila zahvaćena u manjoj mjeri. Prikazat ćemo laboratorijske nalaze i rezultate neurofizioloških testova te pokazati videosnimke bolesnika. Provedeno je liječenje imunomodulatornom terapijiom (i.v. imunoglobulini 400 mg/kg/dan tijekom 5 dana ) uz provodjenje vježbi pod nadzorom fizijatra. Došlo je do postupnog oporavka zahvaćene muskulature, s tim da se najsporije oporavljala muskulaura lica. Razmotrit će se diferencijalna dijagnoza i osvrnuti na poteskoškoće u dijagnostici GBS-a u dječjoj dobi.
Ključne riječi:
Kategorija: Sažetci
Broj: Vol. 52, No 3, srpanj - rujan 2008
Autori: A. Sasso, E. Paučić-Kirinčić, N. Sindičić
Referenca rada:
DOI:

Opširnije