Intelektualne sposobnosti djece pred polazak u školu i uspjeh u njoj

Intelektualne sposobnosti su važan preduvjet za uspješno učenje, a intelektualni zahtjevi u školskom učenju su dominantni. Cilj ovog rada je utvrditi povezanost između intelektualnih sposobnosti kod djece pred polazak u školu i kasnijeg uspjeha u njoj, s obzirom na spol i fazu školovanja (niži i viši razredi). Ispitanici i metode: Ispitano je 177-ero djece u vrtićima prije upisa u školu (102 dječaka i 75 djevojčica), od kojih je 160-ero praćeno do kraja osnovnog školovanja. Za ispitivanje inteligencije primjenjivani su sljedeći testovi: test Goodenough „Nacrtaj čovjeka“ (GOOD), likovni test Bender (LB), Kohs test sastavljanja kocki (KOHS) i verbalni dio Wechslerovog testa inteligencije za djecu (WISC). Školski uspjeh djece bio je izražen izvedenim mjerama školskog uspjeha - prosjek prosječnih ocjena za niže (PRONIŽ I) i više razrede (PROVIŠI).
Rezultati: Povezanost između mjera inteligencije i uspjeha u školi pokazala je donekle spolno različite obrasce tijekom školovanja. Većina statistički značajnih koeficijenata korelacije bili su relativno viših vrijednosti kod dječaka nego kod djevojčica i viši u nižim nego u višim razredima kod oba spola. Verbalne sposobnosti (WISC) pokazale su dosljedno najjaču povezanost, ali se značajnom pokazala i neurofiziološka zrelost (testovi KOHS i LB), pogotovu kod dječaka.
Ključne riječi:
Kategorija: Sažetci
Broj: Vol. 52, No 3, srpanj - rujan 2008
Autori: S. Bilać
Referenca rada:
DOI:

Opširnije